Uğraşmayın Tapşırın

Tövbe edin. Sırf bu mengeneden-cendereden çıkmak için olsa bile tövbe edin. O zaman kalben göreceksiniz ki mesleğinizin ganimetle değil şahsi ve içtimai haysiyetinizle alakası vardır. Bu alakanın da milliyet-takva dokumasının ilmiği-düğümü olduğunu görebileceksiniz o zaman. Mesleğiniz uğraşmanızı gerektiren bir şey değil beraberinde tanınmanızı ve tanıtmanızı getiren bir şeydir çünkü.

Reklamlar

Murat – Mürted – Mir’at

Oysa icat ve cihaz kavrayışımız fesada uğradı demelidir. İcat kişinin kendine öğretme arzusunun yani merakın ibrazıdır. Cihaz da şeyi yapma bilgisinin ilanıdır. Bu meyanda tesisin içtitat ve içtihaz mahalli olması iktiza eder. Bu cihet hödüklüğe feda edildiyse orada ne meslek, gelenek ve elbet ne de kültür yürür, sürer, ürer.

Meselemiz İltihap-İfrazat Mı İhtisap Mı?

Fabrikalar ya stok için çalışır ya çok hızlı tükettirme şebekelerine. Fabrikaların makul ve mısmıl görülmesi kabul edilemez, çünkü atölyeler, takım-tezgahlar feda edilmedikçe fabrikalar gündeme gelebilemez. Borçlanmadıkça ya da para kalpazanlığı yapmadıkça fabrika kurulamaz zaten. İşsizlik… fabrikanın stok türü değiştikçe konjonktürel olarak mütemadiyen devre devre işsizlik zuhur eder veyahut fabrika mahsulünün çok hızlı tükettirilme şebekeleri mülga edildikçe.

Taviz Mi, Cevaz Mı?

Ayıktığının farkına varamadan kendini tekrar sarhoş eden ayyaş emsal yaşayıştan çıkış aramak beyhude. İnsanlar arasında bi’şekilde sarhoşluğa kaptırmadığı güne gözlerini açan var ise yahut olacaksa işte o kişi “gerçek bir mesleğe başlangıç” yapmalı: o kişi kendini meşgul bulduğu işin hemen esasını, temelini, bidayetini eşeleyip bulduklarından sarhoşlukla yaptıklarına benzemeyenlerini ayıklamaya koyulmalı. İştigalinin uzak geçmişten falanca yakın geçmişe müstakil maslahat tulu ettiren duraklarını ihtiva eden dallarını teşhis etmeli. Maziini deruhte etmeye koyulup tersinden çıraklığa kendi kendine girişmeli. Yani akarsuyunun ne zaman ve nereden pisletildiğini öğrenmeli… sonra mı?

Cemiyetin Mayası, Hayati Maileri Ve Meslekler

Yapma bilgisi ve yapımın merkezinden halesine kadar icaplara vukuf meslek erbabı sıfatına yetişir mi? Bir meşgaleden diğerine geçmek/düşmek/sapmak ihtimaline hiç yer vermeksizin geçimini şu veya bu işinden yapamayacağı günün geleceğine kani ama o güne ne kadar kaldığını –ölüme karşı kayıtsızlık emsal– umursamayan geçimcilerde... eucos-nomos’a veya tedebbüre bile uymayanda meslek erbaplığı mı tetkik edeceğiz!!!

Vakit, İmkan, Fırsat

Vakti gelmemiş dahası mütemadiyen vaktini tecil edegeldiğimiz bir mahsule harcanan emek, sermaye, zaman ve sair mecaller karşısında agahlığımızın fesada uğratılması maliyetini kim hesabedecek? Tekamül yolculuğu, geliştirme gayreti diye mi kavrayacağız bunları? Yoksa sebatsızlığı itiraf etmekten mi utanıyoruz? Belki de maymun iştahlılığı matah sayıyoruzdur! İsrafın ve yosun tutmazlığın övüncünü paylaşmak yarışı içinde miyizdir ne, kim bilir! Mümkünler envanterine yeni yeni şeyler katmaktayız zannına mağlup olanlar çoğunluk teşkil etmekte (ise eğer) ve onlar imkanları telef ettiğimizi düşünmüyorlar (ise zaten), demek ki halimizin (varsa) kültürel kıymetini neye istinat ettireceğimizi umursayan da yok muhakkak. Zira savrulma ile kültür birbirine uymaz.

Bilinç İlginç İdi, Artık Gülünç

Ezilmemek, yaşayabilmek adına uğraşmakla mı dolu bütün vaktimiz? Başka şeylere ayıracak enerjimiz yok mu ki vaktimiz olmasın! Bir makinadan farklı görmüyor mu insan kendini nedir! İnsanlar insanların ne istediği ne istemediği hakkında düşünmeye yetkili görüyor kendini. Ve aynı zamanda… ne istediğine kimseyi karıştırmamaya da yetkin görüyor kendini. Hısım ve akraba olanlar kadar hasım olanlar birbirlerini … Bilinç İlginç İdi, Artık Gülünç yazısını okumaya devam et

Yapma Bilgisi

Yapmağı bilmek ne demektir? Halimize keyf bağışlamaksızın üzerimize alacaksak bu suale icabet etmeli. Bakınız yarım milyona yakın sayıda “sen öğretmensin” diploması almış insanımız var memlekette. Bu kadarı işsiz, atıl duranların sayısı. Kendilerine iş verilmesini bekliyorlar müracaat ettikleri yerden. Kimisi beklerken pazarcılık yapıyor, inşaatta çalışıyor ilahiri. Müracaat ettiği yerden davet gelene kadar “yahu ben öğretmenim, öğretecek … Yapma Bilgisi yazısını okumaya devam et

Amel Etmiyoruz Amel Olmuşuz

Bildiklerimizle amel ettikçe bilmediklerimizi öğreniriz. Bunu musavver kılan “yapma bilgisi”dir. Yapacak kadar bilmek ve yaptığını bilmek yaptığın eşyayı da o eşyanın yapımını da bilmektir. Bunu bilmek o demektir ki yapılanların mukadderattaki neleri tulu ettireceğini, nelere tesir edeceğini, müteessirin neye kalbolacağını bilmektir. Akıbeti vekaiinden evvel vukuundan haber almak yani. İşte ”öğrenme bilgisi“nin temeli budur. İlim ilim … Amel Etmiyoruz Amel Olmuşuz yazısını okumaya devam et

Teknoloji Kültürü Daim Kılar, Akim Değil

Meslek kültürün yaşatıldığı pota ve taşıyıcısı olduğu halde fabrikalarda icra edilemiyorsa ve tevarüs etmiyorken ayrıca mekteplerde de öğrenilmiyorken o, yeni nesle intikal eden ne? İntikal ettirilen bi’’şey yok madem kültür lafazanlığı da neyin nesi! X Nesli, Y Nesli, Z Nesli… bi’de K Nesli tabirleri işitiyoruz. Bu tabirlere yüklenen izahlara bakınca görülüyor ki, selef-halef arasında intikal … Teknoloji Kültürü Daim Kılar, Akim Değil yazısını okumaya devam et